Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné centrum

„Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.“

Ján Pavol II.

KAVIAREŇ SMAJLÍK

Pozývame vás do príjemného prostredia našej kaviarne Smajlík, ktorá sa nachádza na ul. Hurbanistov, vedľa hotela Dukla. Ponúkame vám rôzne druhy káv, čajov a fantastickú horúcu čokoládu.

STRETNUTIA MLÁDEŽE

Stretnutie mládeže farnosti Prešov mesto – Na tomto stretnutí sa mládež stretáva, aby formovali svoju vieru formou debát, zábav, „stretiek“, kvalitných filmov a podobne. 

ŠTUDENTSKÉ STRETKO

Účastníci tohto „Študentského stretka“ môžu spoločne s animátormi a ostatnými účastníkmi rozoberať témy, s ktorými sa často stretávame vo svojom živote.

Aktuality z nášho centra

otec SEOLic. Daniel Atanáz Mandzák CSsR a jeho prednáška pre GMPC

Dominik Trčka sa narodil 6. júla 1886 v českom Frýdlante nad Ostrovicí pri Frýdku-Místku. Bol najmladším zo siedmich detí Františky Šterbovej a Tomáša Trčku. Hneď v nasledujúci deň bol pokrstený.[…]

Čítajte viac

Otec Štefan Paločko a jeho prednáška pre GMPC

Ordinovaný: 15. jún 1997 Prešov doc. ThDr. Štefan PALOČKO, PhD. Vyššie a iné štúdiá: ThDr., PhD. – PAT v Krakove (2007) doc. – GTF PU v Prešove (2013) Pôsobiská: 1997[…]

Čítajte viac

Otec Štefan Pacák a jeho prednáška pre GMPC

Ordinovaný: 22. júl 1995 Prešov; ThDr. PaedDr. Štefan PACÁK, PhD. vyššie a iné štúdiá: ThLic. – PAT v Krakove (2004) PaedDr. – KU v Ružomberku (2005) ThDr., PhD. – PAT[…]

Čítajte viac
Apostolicam Actuositatem

V dekréte Apostolicam Actuositatem o laickom apoštoláte autor kladie dôraz na vytváranie podmienok či priestoru, v ktorom sa môže nadväzovať priateľský dialóg medzi mladými a dospelými. Tento dialóg nemá byť formou presadzovania autority ale vzájomným poznávaním a obohacovaním sa. Odpoveď Cirkvi na túto požiadavku je jasná. V mnohých diecézach sa teda vytvárajú centrá za účelom stretávať sa, spoznávať nové veci, nových ľudí a kvalitne využívať svoj voľný čas. Gréckokatolícke Mládežnícke Pastoračné Centrum, ktorého zriaďovateľom je Arcibiskupský úrad v Prešove, je teda jednou z odpovedí na spomínaný dekrét. Jeho obsahom je osloviť mládež – študentov ale aj tých, čo neštudujú.

VIAC INFORMÁCIÍ O NÁS

Modlitba

Gréckokatolícka cirkev, vychádzajúca z východného obradu ponúka hlboké bohatstvo modlitieb, ktoré môže človek načerpať. Modlitby sú prevzaté z modlitebnej knihy Pane, zmiluj sa. Iné modlitby ako aj denné pravidlo nájdete na stránkach časoslova. Pri každej modlitbe je krátke vysvetlenie o aký druh modlitby sa jedná a ako sa táto modlitba modlí. Modlitby pre Vás postupne dopĺňame a veríme, že tento nástroj Vám pomôže prežívať čas s Bohom v liturgickej modlitbe.

AKATIST

Akatist alebo akafist (gr. Ἀκάθιστος Ὕμνος = nesedavý hymnus) je ďakovno-oslavnou bohoslužbou v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Počas jeho modlitby sa nesedí, ale ako vyjadrenie radosti a vďačnosti sa celý čas stojí.

EUCHARISTICKÁ POBOŽNOSŤ

Pojem eucharistia pochádza z gréckeho εὐχαρίστειν eucharistein ďakovať – ​​ústredným bodom celého slávenia eucharistie je ďakovná modlitba. Historicky sa eucharistia vyvíjala, jednotlivé cirkvi majú ríty prispôsobené tradícii.

MOLEBEN

Moleben je kratšia spoločná modlitba v cirkvách byzantského obradu obracajúca sa na Krista, Bohorodičku alebo nejakého svätého. Pripomína skrátenú utiereň. Podobnou ale dlhšou bohoslužbou je paraklis.

JEŽIŠOVA MODLITBA

Ľudia, ktorí sa nemôžu z vážneho dôvodu zúčastniť spoločného slávenia večierne a iných bohoslužieb časoslova, ani ich konať súkromne, no majú túžbu páčiť sa Bohu a očisťovať myseľ svojho srdca modlitbou a pôstom.