O nás

V dekréte Apostolicam Actuositatem o laickom apoštoláte autor kladie dôraz na vytváranie podmienok či priestoru, v ktorom sa môže nadväzovať priateľský dialóg medzi mladými a dospelými. Tento dialóg nemá byť formou presadzovania autority ale vzájomným poznávaním a obohacovaním sa. Odpoveď Cirkvi na túto požiadavku je jasná. V mnohých diecézach sa teda vytvárajú centrá za účelom stretávať sa, spoznávať nové veci, nových ľudí a kvalitne využívať svoj voľný čas.

Gréckokatolícke Mládežnícke Pastoračné Centrum, ktorého zriaďovateľom je Arcibiskupský úrad v Prešove, je teda jednou z odpovedí na spomínaný dekrét. Jeho obsahom je osloviť mládež – študentov ale aj tých, čo neštudujú. Centrum ponúka aktivity spravidla v popoludňajších hodinách od pondelka do piatku. Pripravený je bohatý program, v ktorom nebudú chýbať workshopy a spoločenské hry, odborná poradňa v sociálnej oblasti, či projekcia filmov spojená s besedou. Veľmi obohacujúcimi budú aj utorkové „stretnutia pri čaji“, kde pozvaní hostia budú reagovať na témy týkajúce sa nielen duchovného života.

Súčasťou GMPC je aj Kaviareň Smajlík, kde v príjemnom prostredí možno využiť prístup k internetu, prečítať si zaujímavú knihu alebo len tak si skrátiť čas osviežujúcim teplým či studeným nápojom.

Tešíme sa na stretnutia s Vami!

o. Martin Tkáč, poverený pastoráciou SŠ a VŠ mládeže


 

Študentské stretko

Účastníci tohto „Študentského stretka“ môžu spoločne s animátormi a ostatnými účastníkmi rozoberať témy, s ktorými sa často stretávame vo svojom živote. Následne na túto tému prebieha aj aktivita spojená so šikovnosťou rúk, t.j. spoločne sa niečo z niečoho vyrobí, čo bude súvisieť s témou, ktorá sa rozoberá. Čiže je to workshop spojený s určitou témou. Takto vyrobené výrobky môžu účastníci nechať v našom GMPC pre jeho skrášlenie alebo si ich môžu zobrať domov pre potešenie iných.


Stretnutia pri čaji

Názov aktivity „Stretnutia pri čaji“ nevznikal veľmi dlho. Vznikol z podnetu mladých, ktorí si pohodový večer predstavujú vo vzájomnom stretávaní sa so zaujímavými ľuďmi, ktorí majú zaujímavé názory a poznatky. Čo k tomu ešte chýba?….. no samozrejme ČAJ! A takto to vzniklo.

Utorkové „stretká“ ponúkajú mladým (hlavne študentom) otvorene rozprávať na aktuálne témy a hľadať riešenia v jednotlivých problémoch. „Stretko“ prebieha formou prednášky a besedy, ktorej cieľom je ozrejmenie si a nadobudnutie nových poznatkov v jednotlivých oblastiach, získať odvahu k nadviazaniu dialógu a tiež pomoc pri prekonávaní problémov.