DOD v kňazskom seminári bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Si srdečne pozvaný 😉