Púť na Velehrad

Srdečne sme pozvaní na púť do Velehradu a tak vytvoriť spoločenstvo so študentmi z GTF PU. Poď zažiť úžasný čas skrze modlitbu, spoločenstvo, turistiku v neustálej prítomnosti nášho Otecka. Viac info na plagáte. Koniec nahlasovania je 07.05.2017. Nahlasovanie za GMPC u bohoslovca Mira Chorendžáka.