Otec Marek Forgáč a jeho prednáška pre GMPC

Otec Marek Forgáč a jeho prednáška pre GMPC

V rokoch 1992 – 1999 študoval katolícku teológiu v Spišskej Kapitule na Teologickom inštitúte Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju magisterskú prácu písal na tému Hodnota vyučovania náboženstva na stredných školách. Po štúdiách a kňazskej formácií v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule bol 19. júna 1999 v Katedrále sv. Alžbety Košiciach arcibiskupom Alojzom Tkáčom vysvätený za kňaza. V rokoch 1999 – 2000 pôsobil vo farnosti Trebišov, 2000 – 2001 vo farnosti Snina a 2001 – 2002 vo farnosti Humenné. V rokoch 2002 – 2004 bol ustanovený za kaplána v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Košických mučeníkov v Košiciach.


Prehrať prednášku

Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0