Otec Marek Iskra a jeho prednáška pre GMPC

Otec Marek Iskra a jeho prednáška pre GMPC

„Dnes sa stretávame v spoločnosti dvoch protichodných kultúr. Jedna hovorí o láske bez hraníc, druhá o láske kresťanskej,“ povedal Iskra. Pri tej prvej poukázal na súčasné trendy vnímania tohto citu, ktorý by mal byť slovami jej zástancov právom pre všetkých. Podľa Iskru má láska svoje vnútorné pravidlá, ktoré určuje niekto vyšší ako ústavné súdy či rôzne zákony.  Zdôraznil dôležitosť schopnosti obhájenia si kresťanských postojov a zásad: „Aj ja cítim v tomto limity, ktoré nemôžem prekročiť. Je však potrebné učiť sa porozumieť nádeji, ktorá sa nám ponúka a vízii, pre ktorú sa oplatí žiť.“


Prehrať prednášku

Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0