Deň: 12. mája 2017

Otec Štefan Paločko a jeho prednáška pre GMPC

Ordinovaný: 15. jún 1997 Prešov doc. ThDr. Štefan PALOČKO, PhD. Vyššie a iné štúdiá: ThDr., PhD. – PAT v Krakove (2007) doc. – GTF PU v Prešove (2013) Pôsobiská: 1997 – 1998 kaplán Prešov 1998 – 2001 kaplán Snina 1998 – 2002 správca farnosti Pichne 2002 – 2006 správca farnosti Kamienka 2006 – 2007 správca…
Read more

Otec Štefan Pacák a jeho prednáška pre GMPC

Ordinovaný: 22. júl 1995 Prešov; ThDr. PaedDr. Štefan PACÁK, PhD. vyššie a iné štúdiá: ThLic. – PAT v Krakove (2004) PaedDr. – KU v Ružomberku (2005) ThDr., PhD. – PAT v Krakove (2008); Pôsobiská: 1995 – 1996 správca excurrendo Hrabské 1995 – 1996 správca excurrendo Snakov 1995 – 2006 správca farnosti Malcov 1996 – 1998…
Read more

Otec Jozef Maretta a jeho prednáška pre GMPC

ThDr. PaedDr. ICLic. Jozef Maretta, PhD. (narodený 24. 8. 1965 v Ružomberku) je gréckokatolícky kňaz (ordinovaný 19. júna 1994 v Prešove), pôsobí ako exorcista Prešovskej archieparchie (od r. 2004), sudca metropolitného tribunálu (2010), člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie (2011), člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie (2011). Jozef Maretta chcel byť ako dieťa smetiarom a jazdiť na…
Read more