Vladyka Jan Babjak – Začína sa modlitbová kampaň na podporu Národného stretnutia mládeže P18