Go(o)dbook – zamyslenie

SLOVO MLADÝM

 

Stanislav Činčár, duchovný správca ZŠ Svätej rodiny v Sečovciach

Často môžem mať svoju predstavu o tom, ako by mal vyzerať Boh. Či je len spravodlivý, alebo iba milosrdný. Možno sa mi zdá, že sa o mňa nezaujíma a necháva ma napospas životným búrkam. V skutočnosti Boh je láska, a preto mi chce každý deň ukázať, že sa o mňa zaujíma. Prečo to potom nevidím? Lebo čakám od neho veľké veci, ale neuvedomujem si, že on sa stará aj v maličkostiach. On je ten, kto vidí naozaj do hĺbky môjho srdca a chráni ho pred všetkým zlým. Uver mu, že ty si preňho ten najvzácnejší!

 

Gabriel Paľa, docent na GTF PU

Určite si v živote zažil situácie, v ktorých s tebou zmietal strach, úzkosť a obava o to, ako sa veci vyvinú. Realitou tohto sveta je, že takéto situácie môžu prísť, a aj prídu. My síce sme v tomto svete, ale nie sme z tohto sveta! Ten, kto nás stvoril a zasadil do tohto sveta, aby sme plnili jeho vôľu, nad nami bdie v každej chvíli a šepká nám do srdca: „Neboj sa, chránim ťa ako zrenicu oka a pred nepriateľmi ťa skryjem v tieni svojich krídel!“ Uvedom si, že tvoj Boh a Pán ťa neopustí, odovzdaj mu svoj život, načri do Božieho slova, otvor svoj duchovný zrak a sluch a budeš vidieť a počuť veci nevídané pre svoj život. Pán má s tebou (pre teba) úžasný plán! Je to iba na tebe, stačí sa rozhodnúť. Náš Boh nás nikdy neopustí.

Prevzaté automaticky z časopisu Slovo, www.casopisslovo.sk