Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami… (Mt 18, 15)

(Andrej Rusnák) Grécky bájkar Ezop povedal, že každý človek nosí na sebe dve tašky, jednu vpredu na hrudi, do ktorej vkladá chyby a hriechy druhých, a druhú na chrbte, kde vkladá vlastné prehrešky. Čo myslíte, ktoré chyby vidíme lepšie? Pán Ježiš preto odporúča, aby nás iní upozorňovali na naše chyby. Pritom však nezabúdajme, že napomínanie má byť jasné a pravdivé, ale zároveň bratské, teda láskavé.

Prevzaté automaticky z časopisu Slovo, www.casopisslovo.sk