S vladykom o synode

Srdečne pozývame na cyklus stretnutí o Synode o mládeži. Diskutérmi sú o. arcibiskup a metreopolita Ján Babjak, Viktória Žolnová a ty.