Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. (Mt 5, 13)

(Andrej Rusnák) Sme Kristovou soľou, ktorú roztrúsil po svete, aby ho chránil od mravnej hniloby a dodával mu chuť a optimizmus, vyvierajúci z viery v Božiu dobrotu a moc. Varuje nás však pred nebezpečenstvom zvetrania. Na to je len jedno riešenie: udržať sa v stálom spojení s Kristom počúvaním jeho slova, modlitbou a sviatosťami.

Prevzaté automaticky z časopisu Slovo, www.casopisslovo.sk