Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere! (Prís 6, 20)

(Andrej Rusnák) „Až keď ty sám máš dieťa, pochopíš, koľko dlhuješ svojim rodičom.“ (japonské príslovie) Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho od rodičov aj od detí. Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom stať služobníkom ostatných.“ (sv. Ján Pavol II.)

Prevzaté automaticky z časopisu Slovo, www.casopisslovo.sk