Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. (Mt 25, 40)

(Vladimír Sekera-Mikluš) Čo ste urobili? Toto je rozhodujúce pri pozemskom súde. Buď sa skutok stal, alebo nestal. Pán nás teda nebude hodnotiť podľa toho, koľko sme sa modlili, postili a zapierali. Hovorí tu o skutkoch. Tie budú podmienkou večnej odmeny. Všetko ostatné je len prostriedok na splnenie tejto podmienky.

Prevzaté automaticky z časopisu Slovo, www.casopisslovo.sk