Ani ja vám nepoviem… (Mt 21, 27)

(Ján Sabol ml.) Ako často si už v živote žiadal od Boha jasnú odpoveď? Koľkokrát si mu poslal výčitku, keď sa tvoj život ocitol mimo komfortnej zóny? Trpel si už ako Jób a na svoje otázky si dostával iba výčitku? Zamysli sa, či ti Boh takto skryto nedával aj svoju odpoveď.

Prevzaté automaticky z časopisu Slovo, www.casopisslovo.sk