Ľúto mi je zástupu… (Mt 15, 32)

(Peter Vansač) Pri tomto zázračnom rozmnožení chlebov mal Ježiš k dispozícií viac chlebov a rýb, hoci menší počet ľudí, ako pri prvom. Nepoužíval matematickú logiku, ale logiku ľútosti a empatie, vzdávania vďaky Bohu a služby. Akú logiku preferujem vo svojom živote?

Prevzaté automaticky z časopisu Slovo, www.casopisslovo.sk