Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie. (Mt 21, 19)

(Ján Sabol ml.) Evanjelium je plné paradoxov. Protirečiaci Ježišov výrok ústi do prísľubu istoty vypočutia našich prosieb. Boh nás pozýva, aby sme sa nezľakli ani našich protirečivých životných situácií. Ak budeme Bohu dôverovať, zahrnie nás svojou štedrosťou a požehnaním.

Prevzaté automaticky z časopisu Slovo, www.casopisslovo.sk