Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali. (Lk 5, 32)

(Anton Uhrín) Je to zvláštne. Boh od nás chce, aby sme boli spravodliví, čestní, milosrdní, a predsa povie, že neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov. Vysvetlením sú však slová na konci. Pokánie teda znamená spravodlivosť a dobro. Kajajte sa teda a verte evanjeliu, lebo iba tak sa aj k nám priblíži nebeské kráľovstvo.

Prevzaté automaticky z časopisu Slovo, www.casopisslovo.sk