… a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. (Lk 9, 1)

(Marek Valenčík) Ježiš svojich učeníkov najprv „vyzbrojil“, a potom ich poslal hlásať evanjelium. Život kresťana sa prirovnáva k „piatemu evanjeliu“. No nestačí iba dobrý život. Je potrebné, aby sme ho žili vyzbrojení milosťou od Boha. Túto milosť prijímame cez prostriedky, ktoré nám ponúka Cirkev. Nezabúdajme na to. Najprv sa vyzbrojiť, potom ohlasovať.

Prevzaté automaticky z časopisu Slovo, www.casopisslovo.sk