Blog

otec SEOLic. Daniel Atanáz Mandzák CSsR a jeho prednáška pre GMPC

Dominik Trčka sa narodil 6. júla 1886 v českom Frýdlante nad Ostrovicí pri Frýdku-Místku. Bol najmladším zo siedmich detí Františky Šterbovej a Tomáša Trčku. Hneď v nasledujúci deň bol pokrstený. Základnú školu ukončil v rodnom Frídlandte, neskôr navštevoval gymnázium v Místku a v Červenke u redemptoristov. Rozhodol sa pre zasvätený život a v r. 1902…
Read more

Otec Štefan Paločko a jeho prednáška pre GMPC

Ordinovaný: 15. jún 1997 Prešov doc. ThDr. Štefan PALOČKO, PhD. Vyššie a iné štúdiá: ThDr., PhD. – PAT v Krakove (2007) doc. – GTF PU v Prešove (2013) Pôsobiská: 1997 – 1998 kaplán Prešov 1998 – 2001 kaplán Snina 1998 – 2002 správca farnosti Pichne 2002 – 2006 správca farnosti Kamienka 2006 – 2007 správca…
Read more

Otec Štefan Pacák a jeho prednáška pre GMPC

Ordinovaný: 22. júl 1995 Prešov; ThDr. PaedDr. Štefan PACÁK, PhD. vyššie a iné štúdiá: ThLic. – PAT v Krakove (2004) PaedDr. – KU v Ružomberku (2005) ThDr., PhD. – PAT v Krakove (2008); Pôsobiská: 1995 – 1996 správca excurrendo Hrabské 1995 – 1996 správca excurrendo Snakov 1995 – 2006 správca farnosti Malcov 1996 – 1998…
Read more

Otec Jozef Maretta a jeho prednáška pre GMPC

ThDr. PaedDr. ICLic. Jozef Maretta, PhD. (narodený 24. 8. 1965 v Ružomberku) je gréckokatolícky kňaz (ordinovaný 19. júna 1994 v Prešove), pôsobí ako exorcista Prešovskej archieparchie (od r. 2004), sudca metropolitného tribunálu (2010), člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie (2011), člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie (2011). Jozef Maretta chcel byť ako dieťa smetiarom a jazdiť na…
Read more

Evanjelizátor Peter Lipták a jeho prednáška pre GMPC

V dvadsiatich troch rokoch som už mal za sebou 2 pobyty na psychiatrii a tiež trojmesačné liečenie na Prednej Hore. V septembri 1997 ma polícia chytila s necelými dvoma kilami marihuany v aute, pričom som mal na chate ďalšie rastliny, z ktorých sa dalo vyrobiť ďalších možno 7-8 kg. Súd mi neskôr zázrakom vymeral len…
Read more

Jeromonach Jonáš Maxim a jeho prednáška pre GMPC

Ordinovaný: 11. júl 1998 Prešov, coel.; Dátum začiatku rehoľnej služby: 22. máj 2008; ThLic. Jonáš Jozef MAXIM, jeromonach; Vyššie a iné štúdiá: ThLic. – PIO v Ríme (2001); Menovania a iné pôsobiská: 1998 – 2001 štúdium na PIO v Ríme, 2001 – 2004 špirituál Kňazského seminára v Prešove, 2004 – 2013 jeromonach v studitskom monastieri v Unive (Ukrajina), 2013 – štúdium…
Read more

Otec Marek Iskra a jeho prednáška pre GMPC

„Dnes sa stretávame v spoločnosti dvoch protichodných kultúr. Jedna hovorí o láske bez hraníc, druhá o láske kresťanskej,“ povedal Iskra. Pri tej prvej poukázal na súčasné trendy vnímania tohto citu, ktorý by mal byť slovami jej zástancov právom pre všetkých. Podľa Iskru má láska svoje vnútorné pravidlá, ktoré určuje niekto vyšší ako ústavné súdy či rôzne zákony.  Zdôraznil…
Read more

Otec Marek Forgáč a jeho prednáška pre GMPC

V rokoch 1992 – 1999 študoval katolícku teológiu v Spišskej Kapitule na Teologickom inštitúte Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju magisterskú prácu písal na tému Hodnota vyučovania náboženstva na stredných školách. Po štúdiách a kňazskej formácií v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule bol 19. júna 1999 v Katedrále sv.…
Read more

Andrea Čusová a jej prednáška pre GMPC

Dnes sa nám všetci snažia nahovoriť, ako budeme šťastní, keď budeme mať svkelý značkový televízor, počítač, mobil, priateľov z „dobrej“ spoločnosti… Pritom si všetci kdesi v kútiku duše uvedomujeme, že šťastní budeme len vtedy, keď budeme mať domov. Keď vždy stretneme ľudí, s ktorými sa budeme jednoducho cítiť dobre. Keď prídeme do bytu, ktorý nebude len plný…
Read more

Františkán Andrej Filip Čierny

Člen rádu františkánov Andrej Čierny – brat Filip. Františkáni je súhrnné označenie pre viacero rehoľných spoločenstiev, ktoré sa riadia Regulou sv. Františka z Assisi. Patria medzi žobravé rehole. Pôvodnú mužskú žobravú rehoľu založil v 1209 sv. František z Assisi. Postupne sa františkánska rehoľa rozrástla aj o ženský smer (pod vedením sv. Kláry) a tzv. Svetský…
Read more