Blog

Mikuláš Tressa – Čo je to najväčšie zlo na svete?

Vypočujte si prednášku Mikuláša Tressu z 22.charizmatickej konferencie v Trnave o tom, čo sa udeje, ak sa odkloníme od Boha. Hlavnou témou je to, čo nás odkláňa od Boha, teda hriech. Potrebné pokánie pochopíme len vtedy, ak si vstúpime do svedomie a zistíme z čoho sa vlastne máme kajať.

Mikuláš Tressa: „Modlitbou Zdravas’ triafame Satanovi rovno do čela“

V tretej prednáške z Charizmatickej konferencie redemptoristu pátra Mikuláša Tressu sa dozvedáme o sile sv. ruženca. Otec Mikuláš vo svojej prednáške upozorňuje na to, že aj my sme už na Slovensku zažili silu ruženca, a to na Sviečkovej manifestácii v roku 1988, ktorá predchádzala 17. novembru 1989. „Ak zabudnem sv. ruženec, cítim sa veľmi zle,…
Read more

Tomášova nedeľa – úvod

Tomášova nedela čiže Nedeľa svätého apoštola Tomáša alebo Nedeľa Antipaschy je v gréckokatolíckom a pravoslávnom liturgickom kalendári prvá nedeľa po Pasche (Veľkej noci). Názov dostala podľa toho, že sa pripomína udalosť zjavenia Ježiša apoštolovi Tomášovi na ôsmy deň po vzkriesení. Evanjelium je o Ježišovom príchode medzi apoštolov a darovaní viery „neveriacemu“ Tomášovi (Jn 20, 19–31).…
Read more

Tomášová nedeľa – Slovensko moje

Tomášova nedela čiže Nedeľa svätého apoštola Tomáša alebo Nedeľa Antipaschy je v gréckokatolíckom a pravoslávnom liturgickom kalendári prvá nedeľa po Pasche (Veľkej noci). Názov dostala podľa toho, že sa pripomína udalosť zjavenia Ježiša apoštolovi Tomášovi na ôsmy deň po vzkriesení. Evanjelium je o Ježišovom príchode medzi apoštolov a darovaní viery „neveriacemu“ Tomášovi (Jn 20, 19–31).…
Read more

Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné centrum

Pozývame vás do príjemného prostredia našej kaviarne Smajlík, ktorá sa nachádza na ul. Hurbanistov, vedľa hotela Dukla. Ponúkame vám rôzne druhy káv, čajov a fantastickú horúcu čokoládu.

Videoklip GMPC

V dekréte Apostolicam Actuositatem o laickom apoštoláte autor kladie dôraz na vytváranie podmienok či priestoru, v ktorom sa môže nadväzovať priateľský dialóg medzi mladými a dospelými. Tento dialóg nemá byť formou presadzovania autority ale vzájomným poznávaním a obohacovaním sa. Odpoveď Cirkvi na túto požiadavku je jasná. V mnohých diecézach sa teda vytvárajú centrá za účelom…
Read more

Tvoja láska dvíha ma

Tvoja láska dvíha ma, keď k Tebe volám, si pri mne blízko. Tvoj duch napĺňa ma, po Tvojich cestách ma vedie isto. Tvoj dotyk premieňa ma, na moje rúno rosa padá. /: Dnes viem, že Ty zostaneš verný až na veky, už nie som zem bez vody, vytryskla voda zo skaly. :/ /: Si nekonečný,…
Read more

Milan Šášik – My sme opustili všetko a išli sme za tebou…

Vypočujte si kázeň J.E.Mons.Milana Šášika, gréckokatolíckeho mukačevského eparchiálneho biskupa, počas Trnavskej novény 2015, v ktorej hovorí o tom, čo všetko treba vedieť opustiť a aké miesto a hodnotu mala rodina pre Nomádov, pričom aj Abram bol Nomád.

Jozef Maretta – Dávajte si pozor na…

Čo urobí správna mama, keď sú jej deti v nebezpečenstve? Upozorní ich. „Dostali sme nebeskú Mamu, ktorá vo Fatime nás trikrát chcela upozorniť, pozvať k niečomu. Prvé z upozornení, ktoré dostali fatimské deti, bolo niečo „pálivé“, niečo „ohnivé“, niečo, od čoho choďte preč, pozor na to! Druhé tajomstvo bolo: „Pozor na budúcnosť!“ Tretie :“Pozor na…
Read more

Jozef Maretta – Okultizmus a jeho prejavy na Slovensku

Okultizmus je sústava náuk a praktík, založených na viere v skryté sily pôsobiace v prírode a vo svete vôbec; s touto sústavou súvisia aj snahy o ovládnutie skrytých síl v prospech človeka. Hlavným zdrojom okultizmu boli tzv. tajné náuky a praktiky východných náboženstiev, avšak okultizmus sa sústavnejšie dotvoril v novšej dejinnej dobe a rozvinul sa…
Read more