Kategória: Audio

Otec doc. JCDr. František Čitbaj, PhD. a jeho prednáška pre GMPC

Kvalifikácia: 2011 – doc. – Prešovská univerzita v Prešove: študijný odbor: Katolícka teológia 2005 – JCDr.; PhD. – Wydzial prawa, prawa kanonicznego i adminystracji Katolicki Unywerwsytet Lubelski, Lublin Poľsko: študijný odbor: Kánonické právo 1998 – JCLic. Mgr.(cum summa laudis) – Wydzial prawa, prawa kanonicznego i adminystracji Katolicki Unywerwsytet Lubelski, Lublin Poľsko: študijný odbor: Kánonické právo…
Read more

Otec doc. ThDr. Peter Borza, PhD. a jeho prednáška pre GMPC

Kvalifikácia: 2015 – doc. – Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2006 – ThDr., PhD. – Papieska Akademia Teologiczna Kraków, Wydział Historii Kościoła 2003 – ThLic. – Papieska Akademia Teologiczna Kraków, Wydział Historii Kościoła 1998 – Mgr. – Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta  

Arcibiskup a metropolita Ján Babjak na návšteve v GMPC

Po štúdiu v bratislavskom seminári bol vysvätený za kňaza 11. júna 1978 v Prešove. Svoju pastoračnú službu vykonával ako kaplán v Prešove od roku 1978 do roku 1983. V auguste 1983 začal pôsobiť ako správca farnosti v Ľubici pri Kežmarku. 18. júna 1987 tajne vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Od roku 1989 do roku 1990 vykonával…
Read more

Skupina Anastasis: Služba a evanjelizácia bohoslovcov

Pod týmto názvom pôsobí pri kňazskom seminári amatérska skupina hudobníkov – seminaristov, ktorí sú zameraní na modernú gospelovú hudbu. Názov skupiny Anastasis (gr. vzkriesenie) vyjadruje radostnú zvesť, ktorej základom je Kristovo víťazstvo nad smrťou. Poslaním skupiny je šírenie tejto radostnej zvesti medzi mládežou. Počiatok skupiny sa datuje na december 1994. Skupina v krátkom čase nahrala…
Read more