Kategória: Katechézy

Cestou cez mesto Sunam

Štvrtá kapitola druhej knihy kráľov je venovaná Elizeovým skutkom prinášajúcim Božie požehnanie v rôznych existenciálnych ťažkostiach vyvoleného Božieho ľudu. Elizeus sa často prechádza mestom Sunam, ktoré je na rovine v severozápadej časti Izraelského kráľovstva. Toto mesto sa nachádza v blízkosti Karmelu, kde sa odohráva veľká časť jeho činnosti. Cestou cez mesto Sunam sa prorok Elizeus zastavoval u bohatej…
Read more

Keď niekto zomrie od smädu vedľa prameňa

Úvodné slovo Sláva Isusu Christu, Bratia a sestry, už na základnej škole sme sa dozvedeli, že človek vydrží bez jedla 14 dní, bez vody 7 dní, bez dychu 7 minút a bez lásky? Koľko chvíľam v našom živote chýbala Láska? Neprijať Eucharistiu to je ako keď niekto zomrie od smädu vedľa prameňa. Pred tým, ako sa pozrieme do…
Read more

Služba čteca, kantora a svieconosiča v chráme

Milovaní bratia a sestry, v dnešnej katechéze si povieme niečo o význame postriženia v živote a formovaní v službe pri Pánovom prestole, na úvod Vás ale poprosím o krátke stíšenie a tých, ktorí prijali toto svätenie možno o také pripomenutie si v myšlienkach tejto udalosti. Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v…
Read more

Sviatosť Eucharistie

Úvodná modlitba – pieseň: Tvoja láska dvíha ma. Ustanovenie Eucharistie. Pri večeri Ježiš vzal chlieb, povedal modlitbu poďakovania, lámal ho a dával učeníkom hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal kalich, povedal modlitbu poďakovania, dal im ho hovoriac: „Pite z neho všetci: lebo toto je moja krv, krv zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na…
Read more

Otčenáš

Bratia a sestry! Téma mojej katechézy je modlitba Otčenáš. Túto modlitbu nás naučil modliť sa samotný Pán Ježiš. Pomodlime sa teraz v úvode slovami zo Svätého písma, kedy práve Pán Ježiš učí apoštolov modliť sa túto modlitbu. Skúsme si predstaviť, že my sme tí apoštoli, ktorých práve Ježiš učí túto modlitbu. Zatiaľ čo ja budem čítať tento…
Read more

Ochrana presvätej Bohorodičky

Drahý otec, bratia a sestry, Témou katechézy, ktorú som si vybral je sviatok Ochrany presvätej Bohorodičky. Vybral som si ho kvôli tomu, že práve chrám v mojej rodnej obci Zámutov je zasvätený tomuto sviatku. Na úvod by sme sa pomodlili známou mládežníckou piesňou Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta. Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj…
Read more

Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema (Mk 11, 1 – 11)

MODLITBA NA ÚVOD Kráľu nebeský Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás. Očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše. BOŽIE SLOVO Mk 11, 1 – 11 V tom čase, keď sa Ježiš blížil k Jeruzalemu a prišiel k…
Read more

Hľadieť Božími očami

Každý z nás v živote zažil momenty pekné, pri ktorých sa mu na perách objaví úsmev, no i chvíle, pri ktorých si možno ešte aj dnes poplače. Tie príjemné okamihy nás neraz opäť nakopnú, povzbudia do kráčania vpred. A čo tie menej príjemné chvíle? Neraz sa k nim znova a znova vraciame, premýšľame, čo by bolo keby nebolo tej situácie, prečo…
Read more

Boj náš každodenný

V posledných mesiacoch sme zasypávaní správami ohľadom vojny v Sýrií. Vo svete je všeobecne dosť veľká informačná vojna ohľadom tejto vojny a preto je dnes ťažké dopátrať sa k úplnej pravde. Zaujalo ma ale, keď som minule čítal trošku starší článok o sýrskej armáde, kde sa písalo, že: „Sýrska armáda je veľmi unavená, pretože bojuje na 168. miestach súčasne.“ Možno…
Read more

No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!

Určite si spomínate, že sú to slová, ktorými sa Ježiš obracia na Otca v Getsemanskej záhrade. Tieto slová dávajú zmysel Ježišovmu utrpeniu, po ktorom ako viete prišlo zmŕtvychvstanie. Svojím silným obsahom vyjadrujú všetko, čo sa odohrávalo v Ježišovom vnútri. Bola to vnútorná úzkosť, ktorá sa vzpierala jeho ľudskej prirodzenosti zoči-voči smrti, ktorú si prial Otec. No Ježiš…
Read more