Kategória: Katechézy

Teraz a nie inokedy!

Mnohokrát túžim potom, aby Boh vypočul moju prosbu hneď teraz, v okamihu keď ju len vypustím zo svojich úst. Ani o sekundu neskôr. Ale ak sa pozrieme do Svätého písma, nájdeme v druhom liste apoštola Pavla Korinťanom aj tento verš: Veď hovorí: „V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol.“ Hľa, teraz je…
Read more

Hrob je prázdny

Sám som niekedy v pozícií Tomáša, čo neverí, že Boh je naozaj živý a spolieha sa len na seba slovami: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, a nevložím svoj prst do rán po klincoch, a nevložím ruku do jeho boku neuverím.“ (Jn 20,25) Sám som niekedy ako myronosička, čo sa stará kam uniesli…
Read more