Kategória: Video – katechézy

Mikuláš Tressa – Čo je to najväčšie zlo na svete?

Vypočujte si prednášku Mikuláša Tressu z 22.charizmatickej konferencie v Trnave o tom, čo sa udeje, ak sa odkloníme od Boha. Hlavnou témou je to, čo nás odkláňa od Boha, teda hriech. Potrebné pokánie pochopíme len vtedy, ak si vstúpime do svedomie a zistíme z čoho sa vlastne máme kajať.

Mikuláš Tressa: „Modlitbou Zdravas’ triafame Satanovi rovno do čela“

V tretej prednáške z Charizmatickej konferencie redemptoristu pátra Mikuláša Tressu sa dozvedáme o sile sv. ruženca. Otec Mikuláš vo svojej prednáške upozorňuje na to, že aj my sme už na Slovensku zažili silu ruženca, a to na Sviečkovej manifestácii v roku 1988, ktorá predchádzala 17. novembru 1989. „Ak zabudnem sv. ruženec, cítim sa veľmi zle,…
Read more

Milan Šášik – My sme opustili všetko a išli sme za tebou…

Vypočujte si kázeň J.E.Mons.Milana Šášika, gréckokatolíckeho mukačevského eparchiálneho biskupa, počas Trnavskej novény 2015, v ktorej hovorí o tom, čo všetko treba vedieť opustiť a aké miesto a hodnotu mala rodina pre Nomádov, pričom aj Abram bol Nomád.

Jozef Maretta – Dávajte si pozor na…

Čo urobí správna mama, keď sú jej deti v nebezpečenstve? Upozorní ich. „Dostali sme nebeskú Mamu, ktorá vo Fatime nás trikrát chcela upozorniť, pozvať k niečomu. Prvé z upozornení, ktoré dostali fatimské deti, bolo niečo „pálivé“, niečo „ohnivé“, niečo, od čoho choďte preč, pozor na to! Druhé tajomstvo bolo: „Pozor na budúcnosť!“ Tretie :“Pozor na…
Read more

Jozef Maretta – Okultizmus a jeho prejavy na Slovensku

Okultizmus je sústava náuk a praktík, založených na viere v skryté sily pôsobiace v prírode a vo svete vôbec; s touto sústavou súvisia aj snahy o ovládnutie skrytých síl v prospech človeka. Hlavným zdrojom okultizmu boli tzv. tajné náuky a praktiky východných náboženstiev, avšak okultizmus sa sústavnejšie dotvoril v novšej dejinnej dobe a rozvinul sa…
Read more

Mikuláš Tressa – Teším sa na Ducha Svätého?

Otec Mikuláš Tressa veľmi pútavo hovorí o Duchu Svätom. O naplnení našch sŕdc pôsobením Ducha Svätého, ktoré sú často zatvorené, zatvrdnuté a plné strachu. Túžime po svätosti? Chceme byť apoštolmi? Je to možné…. dokonalá láska vyháňa strach!!!