Kontakt

Kňaz zodpovedný za pastoráciu mládeže

o. Martin Tkáč
ADRESA: o. Martin Tkáč, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov
MAIL: gmpc@grkatpo.sk
TELEFÓN:


Bohoslovec na pastoračnom ročníku

Jakub Jasík
ADRESA: Jakub Jasík, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov
MAIL: gmpc@grkatpo.sk
TELEFÓN:


Poštová adresa:
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov

Mail:
gmpc@grkatpo.sk


Návrh webu

Ondrej Miškovič
MAIL: miskovicon@gmail.com
POZNÁMKA: kontaktovať len v prípade funkcinality stránky, nie obsahu!