O nás

V dekréte Apostolicam Actuositatem o laickom apoštoláte autor kladie dôraz na vytváranie podmienok či priestoru, v ktorom sa môže nadväzovať priateľský dialóg medzi mladými a dospelými. Tento dialóg nemá byť formou presadzovania autority ale vzájomným poznávaním a obohacovaním sa. Odpoveď Cirkvi na túto požiadavku je jasná. V mnohých diecézach sa teda vytvárajú centrá za účelom stretávať sa, spoznávať nové veci, nových ľudí a kvalitne využívať svoj voľný čas. Gréckokatolícke Mládežnícke Pastoračné Centrum, ktorého zriaďovateľom je Arcibiskupský úrad v Prešove, je teda jednou z odpovedí na spomínaný dekrét. Jeho obsahom je osloviť mládež – študentov ale aj tých, čo neštudujú. Centrum ponúka aktivity spravidla v popoludňajších hodinách od pondelka do piatku. Pripravený je bohatý program, v ktorom nebudú chýbať workshopy a spoločenské hry, odborná poradňa v sociálnej oblasti, či projekcia filmov spojená s besedou. Veľmi obohacujúcimi budú aj utorkové „stretnutia pri čaji“, kde pozvaní hostia budú reagovať na témy týkajúce sa nielen duchovného života.

Čo u nás nájdete?


BIBLICKÁ ŠKOLA – Je to skupinka mladých ľudí, žiakov a študentov základných škôl, ktorí ešte len spoznávajú, čo to je život s Bohom. Spoznávajú Jeho Slovo, učia sa ho čítať a načúvať mu. Učia sa životu modlitby a zdieľania v spoločenstve iných kresťanov.


KAVIAREŇ SMAJLÍK – Pozývame vás do príjemného prostredia našej kaviarne Smajlík, ktorá sa nachádza na ul. Hurbanistov, vedľa hotela Dukla. Ponúkame vám rôzne druhy káv, čajov a fantastickú horúcu čokoládu.


SPOLOČENSKÉ HRY A WORKSHOPY – Workshop je tvorivá dielňa, pri ktorej sa stretávajú všetci tí, ktorí majú chuť a záujem vytvoriť si niečo pekné. Pri týchto kreatívnych stretnutia sú dôležité hlavne šikovné ruky a chuť tvoriť. Do práce sa môže zapojiť každý, aj tí, ktorí prídu na workshop neskôr. Výrobky si môžete vziať domov alebo ich podarovať ako darček. Srdečne Vás pozývame a čakáme Vaše nové nápady.


STRETNUTIA KATECHUMENOV – Náplňou stretnutí je formácia katechumenov, teda príprava na prijatie iniciačných sviatostí (krst, myropomazanie, Eucharistia). Jedná sa o dospelých ľudí, ktorí sa rozhodli prijať tieto sviatosti.


GRÉCKOKATOLÍCKY KATEDRÁLNY ZBOR – Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa vznikol po obnovení činnosti gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v r. 1968 z iniciatívy p. Gabriela Mirossaya (1923-2007), ktorý bol takmer 30 rokov jeho dirigentom. Repertoár zboru tvoria piesne a skladby liturgické, mariánske, vianočné, pôstne, veľkonočné a príležitostné.Jeho hlavným poslaním je spev pri bohoslužbách, no účinkoval aj pri mnohých iných podujatiach cirkevného, ekumenického a spoločensko ? kultúrneho charakteru. Pôsobenie zboru prekročilo aj hranice Slovenska. Spieval v Ríme, Lurdoch, Fatime, Czenstochowej, Prahe, Krakove, Ruskom Kerestúre, Miškolci, Máriapócsi, Tjačive a na mnohých iných miestach.Členovia zboru radi privítajú medzi sebou každého, kto má rád byzantské zborové spevy a chcel by si s nami zaspievať a touto formou sa modliť a oslavovať Pána. Veková hranica je od 15 rokov do . . . horná hranica „kým máš chuť a vládzeš“. Kontakt na dirigentku zboru: Valéria Hricovová, Prostějovská 89, 080 01 Prešov, 0905 942 236, 051/774 65 77, hricovova.valeria@centrum.sk


ŠKOLA MANŽELSTVA – Je určená Tebe, ktorý rozmýšľaš o manželstve a záleží Ti na tom: – aby si poznal plán Toho, ktorý je jeho autorom – aby bolo Tvoje manželstvo krásne a harmonické – aby Tvoje manželstvo bolo úspešné – aby si poznal prekážky, ktoré bránia požehnanému manželstvu.


STRETNUTIA PRI ČAJI – Názov aktivity „Stretnutia pri čaji“ nevznikal veľmi dlho. Vznikol z podnetu mladých, ktorí si pohodový večer predstavujú vo vzájomnom stretávaní sa so zaujímavými ľuďmi, ktorí majú zaujímavé názory a poznatky. Čo k tomu ešte chýba?.no samozrejme ČAJ! A takto to vzniklo.Utorkové „stretká“ ponúkajú mladým (hlavne študentom) otvorene rozprávať na aktuálne témy a hľadať riešenia v jednotlivých problémoch. „Stretko“ prebieha formou prednášky a besedy, ktorej cieľom je ozrejmenie si a nadobudnutie nových poznatkov v jednotlivých oblastiach, získať odvahu k nadviazaniu dialógu a tiež pomoc pri prekonávaní problémov.


STRETNUTIA MLÁDEŽE – Stretnutie mládeže farnosti Prešov mesto – Na tomto stretnutí sa mládež stretáva, aby formovali svoju vieru formou debát, zábav, „stretiek“, kvalitných filmov a podobne. Stretnutie je určené všetkým mladým z farnosti, ktorí majú záujem, vo veku cca od 12 rokov.


ŠTUDENTSKÉ STRETKO – Účastníci tohto „Študentského stretka“ môžu spoločne s animátormi a ostatnými účastníkmi rozoberať témy, s ktorými sa často stretávame vo svojom živote. Následne na túto tému prebieha aj aktivita spojená so šikovnosťou rúk, t.j. spoločne sa niečo z niečoho vyrobí, čo bude súvisieť s témou, ktorá sa rozoberá. Čiže je to workshop spojený s určitou témou. Takto vyrobené výrobky môžu účastníci nechať v našom GMPC pre jeho skrášlenie alebo si ich môžu zobrať domov pre potešenie iných.


PROJEKCIA FILMOV A BESEDA – Cítiš sa večerami osamotený? Chcel by si niečo zaujímavé prežiť a nemáš kde, prípadne s kým? Pozeráš rád filmy? Ak ÁNO, potom si na správnej stránke!!!Dôvodom aktivity tohto typu je okrem trávenia voľných chvíľ aj prílišná dezorientácia vnímania filmov. Pomocou pravidelne premietaných filmov sa ponúka mladému človekovi širší záber k pochopeniu odkazu toho – ktorého filmu. Výsledkom premietaní a besied má byť správna orientácia sa v osobnom výbere filmov, filmov, ktoré ponúkajú kultúrny i osobnostný rast.Srdečne ťa pozývame nielen k projekcii samotných filmov, ale aj k poznávaniu nových ľudí, ktorí radi trávia večer v priateľskom kruhu pri dobrom filme. Počas premietania je možné občerstvenie v kaviarni Smajlík.


A ČO ĎALEJ? – Mám problém, čo ďalej?Dôvodom poradenských služieb je aktívne sa podieľať na riešení rôznych konfliktov, krízových situácií. Poradenstvo prebieha formou dialógu a podľa okolností delením sa v skupinkách. Výsledkom tejto aktivity je ponúknuť možné riešenie, resp. kontakt na odborníka – špecialistu v danej krízovej oblasti.Poradenské služby sa poskytujú bezplatne!


ŠTUDENTSKÝ ZBOR – Študenstký zbor tvoria študenti vysokých a stredných škôl mesta Prešov. Ide o skupinu mladých, ktorí sa pravidelne spoločne stretávajú, nadväzujú priateľstvá a spoznávajú sa navzájom.Študentský zbor vyvíja aktivity tak na poli liturgickom ako ja na poli sociálnom. Ide o spestrenie mládežníckych svätých liturgií (každý utorok o 18.00 hod.), prípravu programov pri rôznych príležitostiach, napr.: 17. november, Deň úcty k starším, návšteva Detských domovov, Domovov sociálnych služieb a pod.Každý nový člen je vítaný!


Teším sa na stretnutia s Vami!

o. Martin Tkáč