Program

PONDELOK

Študentský zbor 17.45 – 19.30
Svätá liturgia (internát, Ul. 17. novembra) 20.00

UTOROK

Študentský ruženec (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa) 15.50
Svätá liturgia (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa) 16.30
Stretnutia pri čaji s hosťom 17.45 – 19.30
Katechézy 17.45 – 20.00

STREDA

Modlitbové večery (Východný chlebíček/Chvály) 17.45 – 19.00
ASP – Animátorské stretká Prešovské 19.00 – 20.30

ŠTVRTOK

Študentské stretko pre stredoškolákov 15.15 – 16.15

SOBOTA

S batohom cez hory celý deň