Program

PONDELOK
Študentský zbor 17.45 – 19.30
Svätá liturgia
(internát, Ul. 17. novembra)
20.00
UTOROK
Študentský ruženec
(Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa)
15.50
Svätá liturgia
(Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa)
16.30
Stretnutia pri čaji s hosťom 17.45 – 19.30
Katechézy k SDM 2016 17.45 – 20.00
STREDA
Modlitbové večery
(Východný chlebíček/Chvály)
17.45 – 19.00
† ASP † – † Animátorské stretká Prešovské 🙂 † 19.00 – 20.30
ŠTVRTOK Študentské stretko pre stredoškolákov 15.15 – 16.15
SOBOTA S batohom cez hory celý deň