Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. (Mt 9, 13b)

(Peter Šturák ml.) Často si myslím, že moje názory sú správne. Nevidím problém v sebe, ale v blížnom. Akoby som Kristovi hovoril: „To on je ten, ktorý potrebuje, aby si ho priviedol na správnu cestu.“ Počas svätej liturgie pred prijímaním vyznávam: „Verím, Pane, a vyznávam, že ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet spasiť hriešnikov…“ Ja som ten úbohý hriešnik a práve mňa si prišiel zachrániť, Kriste.

Prevzaté automaticky z časopisu Slovo, www.casopisslovo.sk